Namnet Hammarby är känt sedan 1330-talet, förleden ”hammar” betyder klippa, stenig mark. Fram till mitten av 1930-talet var området fortfarande obebyggt, det fanns några bondgårdar, koloniområden och handelsträdgårdar. På sluttningen ner mot den gamla Skanstullsbron låg Fredriksdals gård. I norra delen av Hammarbyhöjden låg Stockholms sista avrättningsplats ”Galgbacken”, där bland annat Gustav IIIs mördare Johan Anckarström avrättades år 1792. Det berättas att vid byggandet av nya Hammarbyhöjden hittades benrester i marken. Detta var man dock tvungna att hålla tyst om, för att inte skrämma upp de nyahyresgästerna.

En lågkonjunktur hade drabbat västvärlden och miljoner människor gick utan arbete. Vintern 1932/33 var 200 000 människor arbetslösa i Sverige och särskilt barnfamiljerna drabbades hårt, en tredjedel av barnen beräknades vara undernärda vid denna tid. Födelsetalen sjönk kraftigt och blev de lägsta i västvärlden. Stadsdelen bebyggdes huvudsakligen 1936-1939, planer hade funnits sedan slutet av 1920-talet. Husen placerades mitt i terrängen, där Galgbacken tidigare legat. De första husen vi Olaus Magnus väg var inflyttningsklara i oktober 1936. Vi går genom skogen förbi ett koloniområde och rundar Hammarbytoppen som är en konstgjord topp som började byggas 1983 av fyllnadsmassor från bland annat Globen och över 800 000 kubikmeter användes. Tidigare låg Hammarbys hoppbacke med internationella tävlingar på samma plats. Vi går förbi Sickla sluss som ännu används för sightseeingbåtar som skall till Järlasjön. En bit ut i Hammarby sjö ligger en konstgjord ö där fåglarna häckar och ibland kan man även se säl här.

Hammarbyleden byggs.

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbron.

Stränderna kring Hammarby sjö har en lång tradition som plats för olika slags industrier, ursprungligen främst textilindustrier. På 1600-talet fanns färgerier vi bland annat Blecktornet och Färgar gården och en stor textilmanufaktur vid Barnängen. Under 1800-talet etablerade sig nya typer av industrier vid sjön, främst på Södermalmssidan, exempelvis Liljeholmens stearinfabrik och Barnängens tekniska fabrik. Hammarby sjös södra stränder har i äldre tider främst fungerat som jordbruksmark.Hammarby finns belagt sedan 1300-talet, och från och med mitten av 1500-talet kom gården att var i Danvikens Hospitals ägo. Inte förrän Hammarbyleden byggdes 1918-25 kom området kring Hammarby Gård att förändras.