Fakta och siffror Hammarby Sjöstad

Planuppgifter

Områdets storlek – 2 km2 varav 0,4 km2 är vatten – 1,6 km2 land. 0,9 km2 byggbar mark

Nya bostäder – 2015-01-01 ca 9 000 lägenheter. Fullt utbyggt ca 12 000 lägenheter

Exploateringsgrad – 133 lägenheter/ha, 300 personer/ha.
Områdets exploateringsgrad – e=1,43.
Tomtexploateringsgrad – e=2,2– 3,0 (exklusive offentlig mark).

Byggnadshöjder – medelhöjd 24 m med sju våningar och ner till fyra våningar 12 m höjd.
Ett kontorshus om ca 30 våningar planeras.

Kommersiella areor – 250.000 m2 för nya kontor, lätt industri och handel
Andel area för kontor och handel (befintlig och ny) = 30 %
Upp mot 100 enheter för handel och restauranger inom bostadsdelarna.

Antal detaljplaner – ca 20

Fastighetsuppgifter

Antal fastighetsägare och arkitektfirmor – 33 fastighetsägare på södra sidan och 8 på den norra. Sammanlagt 29 arkitektföretag.

Upplåtelseform – hyresrätt/bostadsrätt – 32/68%.

Lägenhetsstorlekar – 40 – 120 m2 – 7% 1 rok, 26% 2 rok , 24% 3 rok, 16% 4 rok, 1% 5 rok, 10 st 6 rok, 3 st 7 rok, 400 studentlägenheter (cirka 20 m2), 59 äldreboenden med omvårdnad dygnet runt samt 6 gruppboenden med särskilt stöd.

Investeringar – offentligt/privat – 5 miljarder SEK offentlig investering – minst 30 miljarder SEK privat.

Boendekostnad – Normallägenhet 80 m2 hyra 10-15.000 SEK/månad. Insats i bostadsrätt cirka 45 – 60.000 SEK/ m2 samt 5.000 SEK månadsavgift till föreningen.

Gröna och offentliga områden. Målet för projektet är att avsätta 25 m2 friyta per lägenhet (vilket totalt motsvarar 0.3 km2) och 15 m2 privat gårdsmark per lägenhet. För närvarande är 0.28 km2 färdigställd (exklusive privat gårdsmark).

Bilparkering – 4.000 parkeringsplatser I garage (privat/offentlig 0,55/lägenhet)
3.000 gatuparkering (offentlig, 0,15/ lägenhet)

Befolkningsuppgifter

Invånare – åldrar – inkomst – arbetslöshet
Folkmängd 2015-01-01:ca 20 400 personer. Fullt utbyggt 2025: Ca 27 500 personer.
Genomsnittlig hushållsstorlek: 2,27 (bostadsrätt 2,19 and hyresrätt 2,37).
Genomsnittlig lägenhetsstorlek: bostadsrätt 3 rok, hyresrätt 2,7 rok
20% barnfamiljer och 21% singelhushåll
Åldersfördelning: 0-5år 13,5%, 6-15 år 7,6%, 16-19 år 2,6%, 20-64 år 69,8%, 65- år 6,6%
Medelinkomst (2014): (personer 16 år och över) 421.000 SEK/år, medeltal för staden 332.000 SEK/år. Arbetslöshet (2014): 1,7%, genomsnitt i staden 3,7% (2014)

Antal arbetande inom Sjöstaden – 8.000 personer (2013).

Utbildning och kultur
8 grundskolor (6-16) finns för närvarande med cirka 2.500 platser sammanlagt (45% privat), 2 ytterligare planeras för minst 625.
17 förskolor (1-5 år) finns idag med cirka 2.030 platser sammanlagt. 700 kommunala 1.300 privata. 330 ytterligare planeras till år 2018.
Två gymnasier inom området (Kulturama och Fryshuset),
Bibliotek, Kulturhus/teater, Kapell (Svenska Kyrkan), Miljöinfocenter,

Social service och kategoriboende
Äldreboende 59 lgh med omsorg och vård dygnet runt
Sex gruppboenden för utvecklingsstörda mfl. 5 lgh i varje grupp.
Studentlägenheter 400 st
Vårdcentral, barn- och mödravård – Mottagning Sjöstaden

Bilinnehav
Andel hushåll med bil (2007) 62% (2005 66%).
Antal bilar per hushåll 0,7 (2007) (2005 0,75).
Bilpoolverksamhet med 54 miljöbilar utom två transportbilar.

Kommunikationer
Färdsätt vid dagliga resor:
52% kollektivtrafikresor
21% arbetsresor med privat bil
27% gång och cykel
Terminal för stadens lånecykelsystem finns inom området.

Några Miljöfakta
Energibalans för hela området
50 % av el- och värmeförbrukning täcks av återvunnet organiskt avfall och brännbara sopor till fjärrvärme/el

Värmeåtervinning inom byggnaderna
Behovet av tillförd energi har uppmätts till ner mot 100 kWh/kvm/år. I kommande projekt är målet 55 kWh/ m2/år. I några försöksinstallationer ger solceller 5% av hushållselen i byggnaden. Solpaneler bidrar i vissa byggnader med 50% av värmen i tappvarmvattnet.

Samtliga lägenheter är ansluta till fast eller mobilt sopsugssystem

Senast uppdaterad 29 juni 2015 * Källa Stockholm Stad