Vill du ha ditt barn på någon av Hammarby Sjöstads 14 Förskolor?  Förskolorna i Hammarby Sjöstad erbjuder en stor variation av möjligheter och teman. Olika Förskolor i Sjöstaden har lite olika inriktning och numera är de så många att man får ta en titt på FÖRSKOLEGUIDEN eller Hammarby Sjöstads egen Sjöstadskarta för att verkligen hitta den Förskola som man har tänkt sig.
Vill du också att din Förskola ska synas i FÖRSKOLEGUIDEN och på Sjöstadskartan? För prisuppgift ring: 0769-255 055 eller mejla intresse anmälan till: annons@sjostadsbladet.se

guidar

Om Ni vill ställa ert barn i kö går ni in på denna sida KÖPLATSEN Här kan Du läsa mer om köregler, avgifter och om hur Du ansöker. Ett tips vi gärna delar med oss av:
Kontakta gärna Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 005 08 om Du har några frågor frågor.

stjärnanJB111

Förskolan Sjöstjärnan

Sjöstjärnan ligger på Skeppsmäklargatan 11 C i kvarteret Vågskvalpet i Hammarby Sjöstad. Förskolan ligger i ett hyreshus nära Ekbackens lekpark och har också en egen lekplats på innergården. Det är en liten förskola med plats för cirka trettio barn fördelade på två grupper – en liten grupp för de allra yngsta och en större grupp för de något äldre. Speciellt för denna förskola är det fina läget, ett eget inhägnat hörn på den mysiga innergården, en ateljé och en gemenskap där alla känner alla. Sjöstjärnan arbetar med Reggio Emilia som pedagogisk inspirationskälla.

ANTAL BARN: 32

Förskolan Sjöstjärnan:
Skeppsmäklargatan 11 C
120 69 Stockholm
Tel: 08-517 814 05
Sjöstjärnan

Gå till toppen av sidan


Förskolan Kids2Home Sjöstaden

Förskolan ligger i Hammarby Sjöstad med närhet till skog, vatten, bibliotek där barnen får möjlighet att utforska natur och kultur. Kids2Home Sjöstaden har 3 avdelningar med mindre barngrupper med åldrarna indelade 1-2 år och 3-5 år, 11-14 barn per avdelning. De har en egen kock på plats som tillagar ekologisk och nyttig lunch och mellanmål för barnen. Personalen innefattar utbildade förskolelärare, barnskötare, idrottspedagoger, kostpedagoger, Montessorilärare och Reggio Emilialärare. De har en utbildningsbudget som uppmuntrar personalen till att ständigt fortutbilda sig för att höja kvalitén för att utveckla era barn.

ANTAL BARN: 40

Kids2Home Sjöstaden:
Textilgatan 41-43
120 30 Stockholm
Tel: 073-393 55 65
Kids2home

Gå till toppen av sidan


hajenjb222

Förskolan Hammarbyhajen

Hammarhajen ligger på Midskeppsgatan 16 i kvarteret Träslöjden i Hammarby Sjöstad. Den ligger i ett flerfamiljshus i nybyggda kvarter nära Hammarbybacken. Utanför förskolan ligger en lekplats, som barnen använder sig av flitigt när vi inte tar tvärbanan tillsammans för att upptäcka närmiljön. De fokuserar mycket på natur och miljö, och lägger stor vikt i att barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten.

ANTAL BARN: 50

Förskolan Hammarbyhajen:
Midskeppsgatan 16
120 70 Stockholm
Tel: 070-534 75 44 / 08-51781438
Hammarbyhajen

Gå till toppen av sidan


kryssningenJBnytt222

Förskolan Kryssningen

Kryssningen  är en förskola med 57 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ger barnen möjligheter att utvecklas och lära i mindre barngrupper i deras arbete med “En förskola – Ett arbetslag”. Förskolans ledord är tydlig, tillåtande och tillgänglig och genomsyrar miljö och material likväl som förhållningssätt till barnen. Barnen på Kryssningen är del av sin lärmiljö och får genom arbetet i verkstäder ha stort inflytande över sin vardag.

ANTAL BARN: 57

Förskolan Kryssningen:
Kryssargatan 7
120 63 Stockholm
Tel: 08-508 425 45 /46
Kryssningen

Gå till toppen av sidan


skola01JB

Förskolan Sjötomten

På förskolan har de en härlig och inspirerande ateljé, ett utmanande rörelserum, ett spännande musikrum och en matsal som både barn och vuxna delar på. I närområdet finns det både skog och parker som de flitigt använder sig av. Förskolans verksamhet byggs upp efter barnens intressen och med hjälp av deras läroplan Lpfö 98.

ANTAL BARN: 60

Förskolan Sjötomten:
Textilgatan 42
120 30 Stockholm
Tel: 08-508 131 23, 08-508 121 68
Sjötomten

Gå till toppen av sidan


sjöresan222

Förskolan Sjöresan

Förskolan har 63 barn i åldrarna 1-5 år barnen får möjligheter att utvecklas och lära i mindre barngrupper i vårt arbete med “En förskola – Ett arbetslag”. Förskolans ledord är tydlig, tillåtande och tillgänglig och genomsyrar miljö och material likväl som förhållningssätt till barnen. Arbetet med barnen följs upp och dokumenteras i barnets utveckling – och lärandemapp.

ANTAL BARN: 62

Förskolan Sjöresan:
Hammarbyterrasen 39-43
120 63 Stockholm
Tel: 08-508 425 49
Sjöresan

Gå till toppen av sidan


bot4

Förskolan Bojen

Förskolan Bojen är en allmänpedagogisk förskola. Verksamheten på avdelningarna utgår från barnens intresse och deras pedagoger går därför inte in och bestämmer ett tema som ska råda över hela förskolan. Utifrån barnens intressen kan istället projekt formas som under en tid är det centrala på en avdelning. De följer Läroplanen för svensk förskola, Stockholms stads förskoleplan och Pysslingens egna styrdokument.

ANTAL BARN: 90

Förskolan Bojen:
Förskeppsgatan 4
120 61 Stockholm
Tel: 076-946 43 49
Bojen

Gå till toppen av sidan


kryssningen222

Förskolan Vittra Sjöstaden

Vittra Sjöstaden förskola ingår i Vittraskolorna AB. Vittra Sjöstaden driver både förskola och grundskola i Hammarby Sjöstad, Förskolan är inrymd i härliga lokaler med tilltalande närmiljö på Lugnets allé i Hammarby Sjöstad.

ANTAL BARN: 115

Förskolan Vittra Sjöstaden:
Lugnets Allé 60-70
120 68 Stockholm
Tel: 08-556 979 65
Vittrasjostaden

Gå till toppen av sidan


colorb222

Förskolan Storseglet

Förskolan Storseglet är en förskola belägen i närheten av Henriksdalskajen i Hammarby Sjöstad. Storseglets verksamhet startade hösten 2013. Förskolan Storseglet är en kommunal förskola och ingår i Sickla Udde förskolor tillsammans med förskolan Ekbacken. Här arbetar man med att skapa hög kvalitet på samtliga förskolor utifrån devisen Likvärdighet, Lust och Lärande de vill inte att det ska vara ett lotteri i valet av förskola utan att samtliga deras förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

ANTAL BARN: 165

Förskolan Storseglet:
Henriksdalsallén 21
120 68 Stockholm
Tel: 08-508 123 54
Storseglet

Gå till toppen av sidan


bot3

Sjöstadsskolans Förskola

Förskolan har öppna fina lokaler som är anpassade för förskoleverksamhet och byggda för att vara trygga och inbjudande. Förskolan har en egen gård som är anpassad för de yngsta barnen. De större barnen på förskolan använder även skolgården, där det bland annat finns en multisportarena med konstgräs för olika bollsporter. Förskolan och skolan tillhör utbildningsförvaltningen.

ANTAL BARN: 80

Sjöstadsskolans Förskola:
Hammarby Allé 74
120 61 Stockholm
Tel: 08-508 290 00
Sjöstadsskolan

Gå till toppen av sidan


vittrajb2444

Förskolan Vittra Lumapark

Vittra Luma Park är en av Vittras tvåspråkiga enheter och finns på Lumaparksvägen 12 i Hammarby Sjöstad. Vittra Luma Park är en skola där nyfikenhet, lust och kreativitet står i centrum för deras barns lärande och utveckling. Här vill man att alla deras barn och elever växer och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och känner tillit till sig själva och sin egen förmåga i en trygg och stimulerande miljö.

ANTAL BARN: 146

Förskolan Vittra Lumapark:
Lumaparksvägen 12
120 31 Stockholm
Tel: 08-556 949 50
Vittralumapark

Gå till toppen av sidan


bot2

Förskolan Båtklubben

Förskolan har organiserat barnen i grupper om 10-15 barn. Deras basgrupper möter en miljö som utgår från ett “verkstadstänk”. En miljö för barnen där allt material är tydligt presenterat, tillgängligt för barnen att själva kunna göra aktiva val och där materialet tillåts användas utifrån barnens tankar och önskemål.

ANTAL BARN: 85

Förskolan Båtklubben:
Båtklubbsgatan 11-13
120 71 Stockholm
Tel: 08-508 425 61
Batklubben

Gå till toppen av sidan


sjöJB222

Förskolan Svallvågen

Förskolan ligger i ett hyreshus med en egen liten inhägnad gård inte långt ifrån Tvärbanans ändhållplats Sickla Udde. Närhet till kulturhus, Ekbackens lekpark, kajer, bryggor och vikens glittrande vatten. Svallvågen är en förskola med fem avdelningar i två plan med stora och ljusa lokaler.

ANTAL BARN: 80

Förskolan Svallvågen:
Rorgängargatan 16
120 70 Stockholm
Tel: 070-713 86 04
Svallvagen

Gå till toppen av sidan


bot1

Förskolan Ekbacken

Förskolan Ekbacken är en kommunal förskola och ingår i Sickla Udde förskolor tillsammans med förskolan Storseglet. Här arbetar man med att skapa hög kvalitet på samtliga förskolor utifrån devisen likvärdighet, lust och lärande. Man vill inte att det ska vara ett lotteri i valet av förskola utan att samtliga deras förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

ANTAL BARN: 73

Förskolan Ekbacken:
Vävar Johans gata 1-3
120 69 Stockholm
Tel: 08-508 123 58
Ekbacke

Gå till toppen av sidan