byt1

Det är del av kvarteren Påsen och Godsvagnen etcetera i Hammarby Sjöstad. Planförslaget omfattar fyra kvarter med ca 750 nya bostäder, två förskolor och lokaler för centrumändamål. Förslaget innebär också att värdefull bebyggelse bevaras samt att parken vid Heliostorget utökas. För mer information och fler illustrationer läs kommande nummer av lokaltidningen.

byt2

Den allmänna parken kommer ritas av White arkitekter och Topia landskapsarkitekter. De allmänna gatorna är ritade av WSP Samhällsbyggnad. Medverkande byggherrar med arkitekter och landskapsarkitekter är:

− Svenska Hus med Link arkitektur.
− Skanska Nya Hem och Areim med Kjellander+Sjöberg, Berg CF Möller Andersson Jönsson Landskapsarkitekter.
− Ikano Bostad och Skanska Nya Hem med Nyréns Arkitektkontor, Urbio samt ÅWL arkitekter.

Läs mer här