Från att ha varit ett nedgånget och halvt övergivet industriområde så är Hammarby Sjöstad på väg att bli ett av Stockholms mest attraktiva bostadsområden.

Än så länge är inte Hammarby Sjöstad fullt utbyggt, men det beräknas vara klart under 2017 och då ha runt 11,000 lägenheter. Att det är många som vill flytta hit är inte så konstigt, men samtidigt är det ju också en ekonomisk fråga. Hur ska man på bästa vis finansiera köpet av sin drömbostad i Hammarby Sjöstad?

Bolån eller uppskov?

hammarby2

För den som sålt eller ska sälja sin nuvarande bostad för att köpa en i Hammarby Sjöstad är alternativen att antingen låna för att köpa sin nya bostad eller att låta vinsten från försäljningen av sin gamla betala den nya. Säljer man en bostad med vinst samtidigt som man köper en ny som är dyrare än den gamla så kan man begära uppskov med att betala vinstskatten för att på så sätt finansiera sitt köp.

Dock, begär man uppskov så kommer man att få betala ränta på uppskovsbeloppet, och detta gör att det i många fall är bättre att inte begära uppskov. I stället betala man hela vinstskatten, samtidigt som man lånar för att köpa nytt. Detta kan verka lite bakvänt, men faktum är att det ofta – men inte alltid – är på det viset. Det beror på att ränteläget har förändrats markant sedan lagen om uppskov infördes. Då var det oftast bättre att begära uppskov än att låna nytt. Nu är det tvärtom.

Osäker framtid

_hammarby3_

Men det är inte säkert att det kommer att vara likadant i framtiden. Beroende på om reglerna för uppskovsräntan ändras eller om ränteläget i försämras så kan det bli mindre fördelaktigt att ta bostadslån i stället för att begära uppskov.

Redan idag beror det också på hur pass bra villkor man kan få för sitt bostadslån. Även om skatten på vinst vid bostadsförsäljning sänks så förändras situationen och det blir mer fördelaktigt att söka uppskov. Den schablonskatt som man får betala om man begär uppskov är till och med så hög att det med dagens räntor ofta är bättre att ta ett lån för att betala sin vinstskatt än att skjuta på det.

Så i dagsläget är det så att man bör finansiera sitt köp av bostad i Hammarby Sjöstad med lån och för tillfället finns det inte mycket som tyder på att ränteläget i Sverige kommer att försämra inom överskådlig framtid. Men det ekonomiska läget är instabilt, inte minst med tanke på att Storbritannien röstade för att lämna EU, så det gäller att hålla sig uppdaterad med dagsaktuella räntor och regler för att kunna göra ett bra val.