Vi på lokaltidningen blev idag uppmärksammade av vår läsare Christian Sundin på följande problem.

“Hej Sjöstadsbladet! Jag tänkte göra er uppmärksamma på att vår stadsdel är under ett långsamt men stadigt förfall. Jag har vid upprepade tillfällen kontaktat stadens förvaltningar utan att få egentlig återkoppling eller åtgärdsplan för detta. Här följer några exempel på sådant som är gravt eftersatt, missköts eller är trasigt/ur funktion. Ingen vill eller verkar kunna ta ansvar i stadens förvaltningar.”

Exempel på trasiga installationer se nedan:

Vi på lokaltidningen har idag försökt nå Kenneth Kempendahl, Trafikkontoret, Parkförvaltningen och ansvariga politiker, Daniel Helldén (MP) Katarina Luhr (S) och Karin Wanngård (S).

Vi vill ha svar på våra frågor och det nu.

Våra läsare har felanmält via appen under ett flertal tillfällen, men inget har tyvärr hänt! De har nu bett oss på lokaltidningen om hjälp. Vi undrar nu om det finns någon vilja från er att åtgärda följande problem. Här följer några exempel på sådant som är gravt eftersatt, missköts eller är trasigt/ur funktion.  Vad kan vi på lokaltidningen svara de cirka 21 000 boende i Hammarby Sjöstad?

 

13453733_10154373250624758_539381623_n

1. Belysningen under Allébron har helt upphört att fungera, totalt mörker nattetid.

13457745_10154373274884758_40444951_n

2. Belysningen längs kajer, särskilt Sickla kaj, mestadels trasig.

13457592_10154373264814758_488648240_n

3. Belysningen som ska belysa träden (Magnolior) i rondellen korsningen Hammarby allé/Lugnets allé, trasig.

4. Belysningen i kanalen i Sjöstadsparterren (längst upp vid Midskeppsgatan) som ska lysa upp inflödet, trasig.

13472403_10154373247009758_201028651_n

5. Belysningen i vattentrappan på Kölnagatan (som ska lysa upp bäcken kvälls och nattetid) trasig.

13454058_10154373277144758_757464383_n

6. Belysningen i rondellen Hammarbyfabriksväg (vid macken), reflektortornet i mitten, trasig.

7. Belysningen i Heliosgången som ska lysa upp träden underifrån, trasig.

13454128_10154373260514758_1508092663_n

8. Belysningen i glasskulpturen på Luma Torg (glastak på pelare ( vid fontänen) trasig.

9. Belysningen i fontänen (som ska lysa upp vattnet i stenrännan), trasig.

13453650_10154373271584758_1664066374_n

10. Belysningen vid Sjöstadskapellet, ljuslisten runt kullerstenstorget framför, är trasig.

13479657_10154373255674758_721493272_n

11. Körsbärsträden i Luma park är japanska körsbär ympade på en stam av vildkörsbär. Ett 20 tal träd skjuter vildskott från stammen, vilket dödar ympningen och vi får ett vildkörsbärsträd istället. ( man ser det på att flera träd i Lumaparken skjuter i höjden jämfört med de andra, som breder ut sig med paraplykrona). Det blir ett helt annat träd och andra blommor (här borde träden beskäras av kunnig aborist för att förhindra detta).

12. Flera körsbärsträd längs kanalen i Sjöstadsparterren har dött och sågats ner, men har inte blivit ersatta med nya träd. Det gapar tomt bara.

13. Flera av de ståtliga magnoliaträden på Aktergatan är döda, eller döende. Några har sågats ner, men inte ersatts. Inga skydd finns runt stammarna, de backas ständigt på av bilar och skadas allvarligt.

14. Inga blomsterlådor i år på broräckena i Sjöstadsparterren.

14.1  Lindarna i alléerna skadas av lastbilar/budbilar som knäcker grenar och skadar stammarna. Vatten: 1. Fontänen på Luma är utan vatten, verkar ej fungera i år.

15. Bäckravinen i Luma park är sedan flera år avstängd (det är tydligen något konstruktionsfel ).

16. Vattendammarna på Lugnets terass har ni redan skrivit om, sorgligt. Man behöver dessutom sätta upp fler bäverskydd på ett flertal träd som fortfarande inte har något skydd. Senast förra veckan fällde bävern en stor björk borta vid restaurang Göteborg.

13472403_10154373247009758_201028651_n

17. Vattentrappan på Kölnagatan, när belysningen fungerade, sedan flera år ej fungerande.

13479502_10154373248734758_2080592544_n

18. Belysning vid dagvattenkanalens inflöde (längst österut i parken Sjöstadsparterren), ej fungerande sedan flera år.

13479753_10154373284749758_1181012787_n

19. När det gäller planteringen på Lugnets terass finns nu enbart ogräs i stort sätt, helt eftersatt.

Vi undrar också varför inte Våtmarksanläggningen vid Lugnets Terrass inte sköts. Här har även Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad legat på och skickat in ett medborgarförslag, du läser det här. Även vi på lokaltidningen har skrivit om anläggning. Du läser artikeln här

Hjälp oss påverka! Gilla artikeln och visa våra politiker att vi som bor i  Hammarby Sjöstad bryr oss!