Gustav Sundh utnämndes den 8 september till Årets lärare 2016. Sjöstadsskolans fritidspedagog Gustav Sundh har tilldelats Stockholms stads utnämning Årets lärare 2016!

Gustav har med stort engagemang verkat för att Sjöstadsskolans fritidsverksamhet integrerats med skolan och att skola och fritidshemmets verksamhet blivit till en helhet. Han har under året starkt bidragit till att elevernas rastmiljö utvecklats på ett positivt och kreativt sätt. Tillsammans med övrig fritidshemspersonal har han under året lett ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka elevernas förmåga till kommunikation i lek. Gustav och Sjöstadsskolans utvecklingsarbete kan tjäna som ett gott exempel för övriga skolors fritidshemsverksamhet i Stockholms stad. Han delar med sig av sin kunskap genom att föreläsa runt om i Sverige. Grattis Gustav till detta prestigefyllda och välförtjänta pris!

Sjöstadsskolan – en skola för framtiden.

Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och en särskild undervisningsgrupp. Det går ca 900 barn och elever i Sjöstadsskolan. Alla pedagoger är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat.  Vi arbetar aktivt med elevvård, antimobbning och skolmedling. Arbetslagen består av en eller två årskurser och undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med bl a en dator per elever i år 6-9 och iPads till de yngre eleverna. Alla lärare deltar sedan flera år tillbaka, i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning.