Som Sjöstadsbladet tidigare skrivit om så har Academedia som driver grundskolan Vittra Sjöstaden bestämt sig för att lägga ned sin grundskoleverksamhet i Hammarby Sjöstad. Enligt Academedia har Vittra Sjöstaden de senaste åren inte lyckats fylla sina skolklasser, vilket i sin tur påverkat kundnöjdhet och kvalitet för att lyckas fylla kvoten. Därför har man beslutat att omvandla Vittra Sjöstaden till en renodlad förskola. Idag kan lokaltidningen i Hammarby Sjöstad, Sjöstadsbladet avslöja att Academedia tecknade ett avtal i fredags, för att bedriva skolverksamhet även på Hammarby Fabriksvägen 23 i Hammarby Sjöstad. Det stämmer berättar Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia till tidningen Sjöstadsbladet. Till hösten 2018 startar Sjölins Gymnasium Sjöstaden i Hammarby Sjöstad. Skolans adress blir Hammarby Fabriksväg 23. Detta blir Sjölins fjärde gymnasieskola i Stockholm.

– Tanken och våra planer var först att internationella hotell- och restaurangskolan skulle flytta in på Hammarby Fabriksväg 23. Men lokalerna där saknar kök, då hörde vi med grannfastigheten som har kök i sina lokaler, om vi inte kunde få hyra dessa lokaler. Men de ska bygga bostäder där, säger Paula Hammerskog.

Vittra Sjöstaden – Upphör
Academedia hänvisar eleverna till de närmaste Vittraskolorna men det är många föräldrar i Hammarby Sjöstad missnöjda med. Kommunen hänvisar eleverna till de kommunala skolorna Lugnets skola eller Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Detta är skolor som redan har många elever. Rektorn på Lugnets skola, Agneta Bodin-Söderström säger till Stockholmdirekt att det blir trångt men att skolan måste ta hand om eleverna. I lokalerna kommer Internationella Hotell- och Restaurangskolan från Academedia ta plats. Vittra Sjöstadens befintliga kök är perfekta för verksamheten, säger källa till lokaltidningen Sjöstadsbladet.

Exemplet med Vittraskolan i Hammarby Sjöstad visar mycket tydligt att samhället inte kan bygga sin skolpolitik på marknadskrafterna. Hade skolan i Hammarby Sjöstad varit kommunal hade den inte blivit nedlagd, säger Sten Svensson, medlem av Nätverket för en likvärdig skola och utredare och Daniel Suhonen, chef och verksamhetsledare vid Katalys – institut för facklig idéutveckling.

Det socialdemokratiska skolborgarråd Olle Burell (S), som minst sagt är kritisk till Academedias planer, säger till lokaltidningen Stockholmdirekt:

”Trots ett skriande behov av grundskoleplatser i Sjöstan väljer man att göra såhär för att tjäna mer pengar. Den drivkraften är uppenbart viktigare än att ta sitt samhällsansvar. Jag är lika chockad som alla andra, vi har under hela hösten haft konkreta diskussioner med Academedia om ett strategiskt samarbete för skolorna i hela staden och det här har inte nämnts överhuvudtaget, säger han.”

Academedia har gett besked till tidningen Mitt I att de är villiga att släppa lokalerna i Sjöstan – om de får en ny lokal till sin gymnasieskola.
– Så fort vi hittar en bra lokal till vår gymnasieskola, släpper vi hyreskontraktet för Vittras grundskola i Hammarby Sjöstad, skriver Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia i ett mejl till tidningen Mitt I.

Förhandlingar pågår
Ola Palmgren, biträdande borgarrådssekreterare åt skolborgarrådet Olle Burell (S), skriver i ett mejl till tidningen Mitt I att staden nu förhandlar med AcadeMedia.

“Målet är att företaget antingen ändrar sig, och inte avvecklar skolan, eller att de lämnar lokalerna i förtid – och låter Stockholms stad ta över dem, säger Olle Burell.

Nu kan vi på lokaltidningen i Hammarby Sjöstad, Sjöstadsbladet avslöja att Academedia själva hittat en lokal i Hammarby Sjöstad. I fredags tecknade man ett avtal med sjöstadsföretaget Pefab för att bedriva ett gymnasium för cirka 200 elever i deras lokaler på Hammarby Fabriksväg 23 i Hammarby Sjöstad (Stockholm Stad och utbildningsförvaltingen har beviljat tillstånd).

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia

– Vi har skrivit kontrakt med Pefab på Hammarby Fabriksväg 23. Lokalerna är för Sjölins (en ny skola, vi flyttar alltså inte någon annan enhet dit). Vi öppnar med att erbjuda plats för 90 elever i årskurs 1 höstterminen 2018, sedan 90 till året efter i en ny årskurs 1, osv. Vi bygger alltså upp skolan successivt, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia till Sjöstadsbladet.

Vad händer med Vittra Sjöstaden?
– Vi diskuterar just nu lokalerna som Vittra Sjöstaden har med Stockholms stad (SISAB). Vi kommer ju att ha kvar förskolan, men flyttar årskurs 4-9 till andra skolor, och fasar ut lågstadiet, de som går i lågstadiet får alltså vara kvar på skolan fram till och med årskurs tre. Vi hoppas att SISAB och vi gemensamt kan hitta en lösning där vi kan släppa grundskolans lokaler till Stockholms stad, vi har dock drygt 200 gymnasister (Internationella Hotell- och Restaurangskolan) som måste ha nya lokaler höstterminen 2018. Den skolan ligger i dag på Kungsholmen, men måste flyttas. Det stora problemet här är ju bristen på skollokaler i Stockholms stad, alla huvudmän måste använda de lokaler de har så att de elever som valt dem (oavsett om det handlar om grund- eller gymnasieskola) har en skola att gå till, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia till Sjöstadsbladet. (Antalet barn/elever som får plats på i lokalerna i Hammarby Sjöstad är 350-400, lite beroende på verksamhet.)

Från deras hemsida:
“På Sjölins Sjöstaden kommer du kunna läsa Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik samt Naturvetenskapligt program med inriktning Naturvetenskap. Hög lärarnärvaro, studiero och en verklighetsnära undervisning med case präglar alla våra gymnasieskolor. Detta ger våra elever en bred kunskapsbas och studieverktyg som kommer hjälpa dig när du pluggar vidare. Vi ser fram emot att få välkomna dig till vår nya skola i höst!”

Planerna kvarstår
Fast Academedia hittat en egen lokal för cirka 200 elever så kvarstår deras planer på att stänga ner Vittra Sjöstaden.

Vittra Sjöstaden blir gymnasium
Tidningen Mitt I “Skriver att Vittra Sjöstaden ska bli en gymnasieskola, där Academedias Internationella Hotell- och Restaurangskolan kommer flytta in. Gymnasiet har tidigare legat på Kungsholmen.” Verksamheten på förskolan påverkas inte av förändringen i skoldelen, säger Ole Hass, förskolechef på Vittra Sjöstaden.

FOTNOT:
PEFAB är ett familjeföretag som specialiserat sig på att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i södra Stockholm. Vår fokus är kontors- och industrifastigheter som erbjuder företagsanpassade lokaler i attraktiva stadsdelar.

Bolaget grundades under 90-talet och har sedan dess förvärvat 8 stycken utvecklingsfastigheter om drygt 50.000 kvm. Våra fastigheter är centralt belägna i expansiva närförorter med hög tillväxt som Västberga, Hammarby Sjöstad, Nacka och Älvsjö företagscenter.