Som Sjöstadsbladet var först med att rapportera om, så kommer Tvärbanan mellan Solna station och Sickla utrustas med ett nytt signalsystem som knyter ihop hela banan inklusive den nya förlängda sträckningen från Sickla udde till Sickla station. Medan banan är avstängd, så kommer, Ulf Westlund, Projektledare på Tvärbanans förlängning till Sickla, att passa på att utföra förbättringsåtgärder på Sickla udde samt koppla ihop den nya sträckan med befintlig.

700 pålar
Totalt har det blivit 700 järnpålar i backen mellan Sickla och Sickla udde. Pålarna, som både har borrats och slagits ner har en totallängd på 13 000 meter, utgör nu en stadig grund för själva järnvägen. Under en bra vecka har arbetarna lyckats få ner hela 400 meter.

– Närmaste tiden så ska den nya förlängningen vara färdigställd så nya entreprenörer kan komma in och göra sitt arbete. Det blir en entreprenör för el och tele, en för kontaktledning och en tredje för signal. Dessa tre ska lägga allt på plats så vi kan börja testa banan mellan augusti och oktober. Efter det kommer trafiken att rulla som planerat, med ett signalsystem som sträcker sig från Sickla station till Solna station, säger Ulf.

Flera tåg testade idag den nya tillfälliga växeln. Foto: Sjöstadsbladet

– Närmaste tiden så ska den nya förlängningen vara färdigställd så nya entreprenörer kan komma in och göra sitt arbete. Det blir en entreprenör för el och tele, en för kontaktledning och en tredje för signal. Dessa tre ska lägga allt på plats så vi kan börja testa banan mellan augusti och oktober. Efter det kommer trafiken att rulla som planerat, med ett signalsystem som sträcker sig från Sickla station till Solna station, säger Ulf.

Det nya signalsystemet på Tvärbanan skulle enligt kontraktet som skrevs 2010 vara klart i god tid och i god form till invigningen av spårvägen sommaren 2013. Så blev det inte. Foto: Sjöstadsbladet

Återställa allt
När Tvärbanan är igång igen, så kommer du som resenär kommer kunna ta dig från Sickla till Solna och behöver inte längre byta i Alvik. För Ulf och hans medarbetare, kvarstår en hel del jobb fram till öppnandet.
– Vi ska återställa anslutande ytor och städa upp allt som har med mark, gata, trädgård så det blir helt och snyggt, säger Ulf.

Ett projekt under flera år
Byggnationerna började redan våren 2015, så det har varit nästan 2,5 års produktionstid. Allt som tidigare har inneburit planering med avtal och så vidare håller nu på att knytas ihop till ett fysiskt resultat. Något som betyder extra mycket för Ulf.
– Att sitta och planera och göra titta på ritningar i all ära, men det roligaste är att själva produktionen, att se sakerna växer fram och känna att det blir en bra helhet, säger Ulf.
Ersättningstrafik under avstängningen sker med buss
Station Alvik – Sickla udde stängs den 25 mars och buss 22B ersätter spårvagnarna på sträckan Thorildsplan – Sickla udde. Bussen stannar inte vid Alvik och Alviks strand utan resenärer till Alvik hänvisas till tunnelbanan mellan Thorildsplan och Alvik. En extra linje, 22X, förstärker trafiken. Sickla station öppnar för trafik den 2 oktober 2017.

Grunden till teknikhus
I sommar kommer det gjutas grund för teknikhuset vid stationen, alldeles intill cykelvägen. I huset kommer all teknik som skapar kraftförsörjning till tåget att finnas. Huset, som börjar byggas på senhösten, kommer få ett enhetligt utseende med intilliggande fasad och bland annat ha samma färgskala som den gamla färgfabriken.

Spillvattenledning
Den stora spillvattenledningen som gick under Sicklavägen har lagts om på nytt. Det tidigare röret var från 60-talet och behövde bytas ut. Det nya röret har bättre täckning och större dimension vilket gör att vattenkapaciteten har ökat. Ledningen ligger även stadigare vilket gör att den inte är lika känslig för tung trafik.

Allé Kök och Bar