Visste du att du förmodligen konsumerar palmolja varje dag? Vare sig du vet om det eller inte, så gör du antagligen det, precis som miljoner andra svenskar. De flesta har nog aldrig ens tänkt på att den mesta palmoljan tas fram på ett fullständigt ohållbart sätt. Oljepalmer odlas ofta på skövlad mark, som sedan smutsas ner av restprodukterna från produktionen. Faktum är dock att palmoljeindustrin växer, och att den förväntas fortsätta göra det. Vi bör därför försöka ta itu med problemet så snabbt som möjligt.

Palmolja är världens vanligaste olja. Man hittar den i ett nästan oräkneligt antal produkter, bl.a. choklad, pizzadeg, kakor och snabbnudlar. Ungefär hälften av all paketerad mat innehåller faktiskt oljan. Man kan även hitta den i t.ex. biodiesel, tvål och schampo, för att inte tala om kosmetika.

Oljepalmer odlas främst i Sydostasien, ofta på skövlad mark där regnskogen tidigare frodats. Palmodlingarna hotar ofta värdefull biologisk mångfald. Arter som levt i regnskogen har ingen möjlighet att anpassa sig till den nya miljön, vilket innebär att hela ekosystem hotas. Urbefolkningarna tvingas också ofta att lämna sina hem. Att grundvattnet kan komma att förorenas av kemikalier från odlingarna gör att dessa människor kanske aldrig kommer kunna återvända till de platser där deras förfäder bott i hundratals år.

Fram till 2014 fanns inget lagligt tvång att specificera vilken vegetabilisk olja en produkt innehöll. Det är såklart oansvarigt att kunna dölja palmolja under samma namn som t.ex. rapsolja, och vi bör vara glada för att man tagit itu med problemet här i Sverige. I andra länder kan det tyvärr se annorlunda ut. Det finns exempelvis åtminstone ett tjugotal engelska namn för oljan. Detta innebär att det i utlandet kan vara nästan omöjligt att veta vilken olja en produkt innehåller. Företag får det då lättare att använda den absolut billigaste, mest miljöfarliga oljan i sina produkter. Det är till stor del det låga priset som bidrar till att palmoljan är så vanligt förekommande.

Men även om den största anledningen till oljans utbredning är att den är billig, får man inte glömma att den har vissa fördelaktiga egenskaper. Den är exempelvis luktlös och fungerar bra som matfett i höga temperaturer. En billig, luktlös olja som är lätt att använda är svår att konkurrera ut.

All produktion av palmolja är inte etiskt försvarbar, men den kan faktiskt vara ett helt okej alternativ under vissa omständigheter. Eftersom annan oljeproduktion inte är lika effektiv som palmoljeodling, skulle kanske ännu mer mark exploateras om man helt skulle bojkotta palmoljan (vilket organisationer som WWF avråder ifrån). Naturligtvis kan man fundera på om man ur hälsosynpunkt verkligen vill konsumera en olja som innehåller såpass mycket mättat fett som palmolja, men det är en annan historia.

Oljan utgör fundamentala delar i flera utvecklingsländers ekonomier. Det WWF förespråkar, är att konsumenter istället för att bojkotta oljan tar ansvar för vilken palmolja som konsumeras. Man får helt enkelt välja ansvarsfullt producerad sådan. Den absolut största hållbarhetscertifierande organisationen är RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil. Organisationen har ett antal kriterier för sina odlingar, som bl.a. innebär att naturskog och dess urinvånare skyddas, samt att arbetarna ska få tillräckliga löner. Hela 17 % av världens palmolja är RSPO-certifierad. I Sverige hittar man sådan olja i förhållandevis många produkter, så det är absolut inte alltför svårt att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Genom att tydliggöra ett behov av hållbart producerad palmolja kan vi få fler odlingar att ändra sina metoder och upphöra med skövlingen. Att se till att palmolja i framtiden produceras hållbart är viktigt, inte minst med tanke på den växande medelklassen i Ostasien, då en växande medelklass medför en växande konsumtion. Palmoljeodlingar anläggs bl.a. i Papua Nya Guinea och ett antal västafrikanska länder, och vi kan få odlingar som dessa att kraftigt minska sin miljöförstörande verksamhet om vi visar minskad köpkraft för miljöfarliga varor.

Palmoljeindustrin kommer att fortsätta växa. Vi bör inte försöka motverka detta genom bojkott, eftersom ännu större områden då kan komma att upptas om vi väljer andra oljor. Oljepalmsodlingarna utgör dessutom stora delar av flera u-länders ekonomier, och bojkott skulle få fruktansvärda ekonomiska konsekvenser i dessa länder. Utöver detta är palmoljan billigare än andra oljor, och utgör en viktig ingrediens i många produkter. Det vi måste göra är istället att reflektera över hur vi konsumerar, så att vi kan ta ansvar genom att enbart välja hållbart producerad palmolja.

Text: Robin Dunell Larsson, Markus Cristiansson och Karl Vilhelmson Emneby, Sjöstadsskolan i Hammarby sjöstad