Kustbevakningens ledningscentral i Hammarby Sjöstad kommer läggas ner innan juni nästa år, efter beslut från generaldirektör Lena Jönsson.

Kustbevakningen har sedan september förra året genomgått en större omorganisering. Bland annat har myndigheten bestämt sig för att införa en tydligare nationell ledning, utan indelning i regioner och huvudkontor.
Som konsekvens av detta kommer kustbevakningens ledningskontoret i Hammarby Sjöstad att läggas ner senast juni 2018. Det innebär att dagens två ledningscentraler kommer slås ihop till ett rikstäckande kontor med säte i Göteborg.
− Beslutet att satsa på en ledningscentral i Göteborg följer inriktningen från tidigare beslut om förändrad organisation för bättre enhetlighet och tydligare styrning i Kustbevakningen, säger generaldirektör Lena Jönsson i ett pressmeddelande.
Vid ledningscentralen i Hammarby Sjöstad tjänstgör i dag tio medarbetare på heltid. Fem av dessa kommer erbjudas omplacering till annan befattning.
Den nya organisationen innebär ingen förändring för kuststationernas och flygkuststationens geografiska placering.