Vi har låtit politikerna från samtliga partier i stadshuset svara på två frågor. Till de som vill följa partiernas och deras politiker ger vi på lokaltidningen Sjöstadsbladet i Hammarby Sjöstad ofta rådet att läsa vad de tycker i olika frågor, därför har vi intervjuat samtliga och gett dem chansen att svara på två enkla frågor som kan ha stor betydelse. Vi frågade dem följande;
Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
Och varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

KARIN WANNGÅRD (S)

Karin Wanngård intervjuas av Jonny Bothin på Sjöstadsbladet. FOTO: Magnus Selander

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Att bryta segregation är den viktigaste frågan. Om vi ska skapa ett Stockholm för alla så behöver vi prioritera jobb, skola och att bygga nya bostäder. Alla ska ha samma tillgång till detta, oavsett var man kommer ifrån eller var man bor.

Oanad talang: Bra på att spela bridge och dansa bugg


Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

– Det går bra för Stockholm, men det går inte bra för alla stockholmare. Livslängden vid en tunnelbanestation kan vara flera år kortare än vid en annan. Utbildningsgraden skiljer sig stort mellan våra stadsdelar. Det vill vi ändra på. Vi vill bygga en mer jämlik stad.
– Vi blir också fler Stockholmare och det ställer större krav på staden. Ska staden klara det krävs det en ansvarsfull politik – då är ordning och reda viktigare än skattesänkningar och privatiseringsexperiment. Vi satsar på skolan och vi bygger bostäder i rekordtakt. Allt fler personer går från bidrag till jobb. Det kommer ta tid att vända utvecklingen, men målet med vår politik är ett Stockholm för alla. Det innebär att vi måste minska de skillnader som finns i vår stad.

Fakta:
Född: 1975
Familj: Man, två barn
Bor: Vällingby
Önskad talang: Matlagning
Sociala medier:
Twitter: @KWanngrd
Instagram: wanngard
Facebook: facebook.com/karin.wanngard

DANIEL HELLDÉN (MP)

Daniel Helldén intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Magnus Selander

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Den viktigaste frågan för mig som trafikborgarråd är hur vårt växande Stockholm ska hantera den ökande trafiken samtidigt som vi behöver växla om till en mer klimatsmart livsstil. (Det är en grannlaga utmaning men jag ser möjligheter med detta arbete.) Som borgarråd har jag därför prioriterat gång, cykel- och kollektivtrafiken. Jag har infört en ny parkeringsstrategi vilket innebär att bilar både i innerstad och närförort måste betala för sig när de använder skattebetalarnas gemensamma utrymme. Jag arbetar för att fylla staden med cykelbanor och har kommit en bit på väg, men många meter fattas. Tror vi behöver ett kort exempel till. Stockholm går allt mer mot att bli den moderna, mänskliga och miljövänliga staden hon förtjänar att vara.

Oanad talang:Kan bygga timmerhus


Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

– För att man vill kunna bo och leva i vår vackra stad som har sådana fantastiska resurser! Men för att både barn och vuxna ska kunna leva ett hälsosamt och klimatsmart liv måste vi i högre grad gå, cykla och åka kollektivt. Vi behöver sänka hastigheten på gatorna, inte minst utanför förskolor och skolor för barnfamiljernas skull. Vi behöver öka framkomligheten, därför måste det bli färre bilar på gatorna och smartare parkeringslösningar. Gatorna ska först och främst användas för tillfällig parkering och rörlig trafik. Vi behöver införa miljözoner på vissa ställen i staden så att luften blir bättre. Bredare övergångsställen och cykelbanor minskar konflikterna mellan gående och cyklar. Sympatiserar man med detta då är det Miljöpartiet man ska lägga sin röst på. Då får man en offensiv och kreativ politik, och kan tillsammans uppfylla ambitionen om ett grönt Stockholm.

Fakta:
Född: 1965
Familj: Gift med tre döttrar och en
bonus-son
Bor: Enskede
Önskad talang:
Kunna spela pianosymfonier
Sociala medier:
twitter.com/DanielHellden
facebook.com/daniel.hellden blogg https://danielhellden.se

LOTTA EDHOLM (L)

Lotta Edholm (L) intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Tyvärr ser vi hur allt fler känner sig otrygga i staden. De kriminella har flyttat fram sina positioner. Jag och Liberalerna menar att rättsstaten måste rusta upp och se till att alla får det skydd och den trygghet man har rätt till. Vi måste också förbättra integrationen så att alla människor kan bestämma över sina egna liv. Besparingarna inom skolan måste få ett slut. Slutligen vet jag att det är viktigt för stockholmarna att stan utvecklas på ett bra sätt med bättre kommunikationer och med fler bostäder i bra stadsmiljö.

Oanad talang: Brukar i och för sig vinna i TP, men det kan bero på att spelet är så gammalt så att man får tårtbitar för att man kan hitlåtar från 1980-talet.

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– Som stockholmare ska man göra det för att man vill ha en stad där alla är fria att själva bestämma över sina liv oavsett varifrån man kommer. Då behövs starka liberala krafter. Jag är övertygad om att också sjöstadsborna vill att vi rustar upp rättsstaten som är utmanad i delar av Stockholm. Liberalerna kämpar också för en skola med höga kunskapskrav och studiero, en politik där fler får komma in på arbetsmarknaden och en stark socialtjänst som kan hjälpa den som har det svårt. Lokalt har Liberalerna i Sjöstaden bl a engagerat sig för att få till stånd ett bad i stadsdelen.

Fakta:
Född: Västerås,
kom till Stockholm 1985
Familj: En son på 21 år
Bor: Vasastan
Önskad talang: Att kunna sjunga!
Sociala medier: @lottaedholm och @libsthlm på twitter, @lotta.edholm.stockholm och @liberalernastockholm på Facebook

ANNA KÖNIG JERLMYR (M)

Anna König Jerlmyr (M) intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Peter Knutson

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Det är hur vi utjämnar skillnaderna mellan innerstad och ytterstad. Vi ser stora skillnader vad gäller kunskapsresultat, arbetslöshet och otrygghet. Var fjärde person är orolig för att gå ut sent på kvällarna i stadsdelar som Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. På vissa gator och torg sker öppen droghandel, men i andra delar av staden märker man ingenting av detta. Vi moderater accepterar inte att staden dras isär. Stockholm ska vara tryggt för alla stockholmare, oavsett bostadsadress. Moderaterna har en hög ambition, vi vill att eftertraktade skolor ska kunna ge plats åt fler elever genom nya filialer i hela staden. Vi behöver också satsningar som att bygga Östlig förbindelse för att underlätta stockholmarnas vardag och förbättra luftkvaliteten i innerstaden.

Oanad talang: Kan dansa balett

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– Vi tror på att alla stockholmare ska ha lika möjligheter trots olika förutsättningar. Därför satar vi på skolan genom att öka undervisningstiden och freda lärarnas arbetsuppgifter. Vi föreslår åtgärder för att öka tryggheten. Stockholm behöver vi fler lokala ordningsvakter och poliser i utsatta område, men den upplevda tryggheten måste också stärkas med hjälp av belysning och renhållning. Framför allt vill vi skapa snabbare vägar till ett jobb, såväl för nyinflyttade stockholmare som för stockholmare som bott här länge, genom utökade vuxenutbildning. Med vår politik kommer Stockholms bostadsbrist att minska. För det räcker inte med att enbart bygga fler bostäder. Vi måste också öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att avskaffa flyttskatter och göra det billigare att bygga smålägenheter för unga.

Fakta:
Född: 1978
Familj: Man och tre barn i småbarnsålder
Bor: Vasastan
Önskad talang: Som alla småbarnsförälder: att kunna klona sig själv
Sociala medier:
https://www.facebook.com/annakonigjerlmyr
Annakonigjerlmyr på instagram
@akjerlmyr på twitter

ÅSA LINDHAGEN (MP)

Åsa Lindhagen (MP) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Inom mitt ansvarsområde som är de sociala frågorna så anser jag att den viktigaste frågan är att hjälpa och stötta utsatta barn som lever i vår stad. Det handlar exempelvis om barn som utsätts för våld hemma, om barn som har föräldrar med missbruksproblem och om barn som lever i osäkra boendeförhållanden. Därför har vi bland annat skjutit till 295 miljoner kronor extra till barn- och ungdomsvården, vi har infört en sommarlovspeng för barn till föräldrar som lever på ekonomiskt bistånd och vi omplacerar barnfamiljer från hotell och vandrarhem till genomgångsbostäder som är en mycket tryggare boendemiljö för barn. Alla barn i Stockholm har rätt till en god uppväxt och goda livsmöjligheter.

Oanad talang: Bra på kortkommandon på datorn

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– Jag tycker att de stockholmare och sjöstadsbor som håller med om Miljöpartiets vision om ett miljövänligt, medmänskligt och modernt Stockholm ska fundera på om inte Mp kan vara partiet för dem. Man får gärna surfa in på www.mp.se/stockholm för att läsa mer om vad vi tycker. Jag tror det kan löna sig att läsa på lite om vad de olika partierna vill i olika frågor.

ANN_MARGARETHE LIVH (V)

STOCKHOLM 2015-05-07
Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd (V)
Foto Emma-Sofia Olsson / SvD / TT / Kod 71754
** OUT DN och Dagens Industri (även arkiv) och Metro **

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Fler hyresrätter med rimliga hyror. Det måste gå att flytta hemifrån i Stockholm även om man inte har pengar att köpa en lägenhet och det måste gå att få en studentbostad när man ska börja plugga.

Oanad talang: Är hurtigare än man skulle tro, gillar både fjällvandring och skidåkning.

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– För att vi driver på för många fler hyresrätter i Stockholm och fler kraftfulla åtgärder mot bostadsbristen.

Fakta:
Född: 1948
Familj: Barn och barnbarn.
Bor: Rinkeby
Önskad talang: Är otroligt tekniskt okunnig, skulle vilja bli bättre.
Sociala medier: @annmargalivh på Twitter

KATARINA LUHR (MP)

Katarina Luhr (MP) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Vi måste prioritera hållbar stadsplanering där både där både klimat, miljö och livskvalitet hamnar överst. Det måste vara enkelt att leva miljövänligt och vår dagliga påverkan på miljö och klimat måste minska.

Oanad talang: Bra på att sova när jag reser

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– Vi driver en politik för långsiktig hållbarhet där morgondagens Stockholmare ska ha ett minst lika bra liv som det vi har i Stockholm idag.

Fakta:
Född: 1973
Familj: Ja
Bor: Norrmalm
Önskad talang: Bättre bollsinne
Sociala medier: Ja! jag finns exempelvis på Twitter och heter där @gialuhr

ROGER MOGERT (S)

Roger Mogert (S) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Den viktigaste frågan för mig är att bygga en sammanhållen stad. Att bygga många nya bostäder, men även kontor, idrottsplatser och skolor, där (också) kulturen har en tydlig plats. Det handlar om att bygga bort fysiska hinder och begränsningar, att minska skillnader och motverka segregation och att främja en socialt hållbar utveckling. Hela Stockholm ska växa och bli en stad som håller ihop med trygga och levande stadsdelar.

Oanad talang: Kan jonglera


Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

– Du ska rösta på Socialdemokraterna om du, precis som jag, ser att lösningen på alla problem inte är ytterligare skattesänkningar och privatiseringar utan en stark gemensam välfärd.

Fakta:
Född: 1969
Familj: Tre tonårsdöttrar
Bor: Bandhagen
Önskad talang: Skulle vilja kunna sjunga
Sociala medier: Twitter @RMogert, IG rmogert, FB Roger Mogert

CLARA LINDBLOM (V)

Clara Lindblom (V) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Fler hyresrätter med rimliga hyror. Och att vi har en äldreomsorg där den som är äldre har det bra och trivs och personalen har goda arbetsvillkor.

Oanad talang: Lagar riktigt god bigos, som är en traditionell polsk jaktgryta

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– Vi arbetar hårt för en mer jämlik och jämställd stad och det tror jag många stockholmare håller med oss om är viktigt för framtiden.

Fakta:
Född: 1985
Familj: Sambo och katter.
Bor: Södermalm
Önskad talang: Gröna fingrar.
Sociala medier: @claralindblom på Twitter

MIRJA RÄIHÄ (S)

Mirja Räihä (S) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Oavsett var i staden du bor och växer upp ska du ha tillgång till goda stadskvaliteteter och lika livschanser som alla andra. Vårt arbete utgår från att minska skillnaderna mellan våra stadsdelar. Vi har den här mandatperioden för första gången arbetat systematiskt med att kartlägga skillnader i livsvillkor och påbörjat arbetet med att göra Stockholm mer jämlikt. Att lyckas vända den tidigare dystra trenden är vår viktigaste framtidsfråga.

Oanad talang: Bra på att sticka raggsockor


Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

– För vi socialdemokrater ser hela staden. Vi satsar stort på ferie- och sommarjobben för att underlätta övergången från gymnasiestudier till arbetsliv. Vi ökar nu anslaget med 18 miljoner vilket kommer ge rekordmånga unga ett sommarjobb nästa år. I mitt Stockholm ska ingen ung behöva starta sitt vuxenliv i arbetslöshet.
– Vi vet också vad idrotten har för positiv påverkan på samhället och för utövarna. Vi kommer fortsätta satsa på idrottsfrågorna och har investerat mer i idrotten än vad som gjorts på många år. Under 2018 kommer tex alla skolidrottshallar som kan öppnas att vara öppna för föreningslivet.

Fakta:
Född: 1959
Familj: 3 vuxna söner, alla utflugna, 5 barnbarn
och 3 katter
Bor: i Kista
Önskar talang: att jag kunde sjunga
Sociala medier: Facebook, slött användande av twitter

OLLE BURELL (S)

Olle Burell (S) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Att fortsätta prioritera skolan före omotiverade skattesänkningar. Vi har vänt en mångårig trend av sjunkande skolresultat i Stockholm till att fler elever från hela staden nu blir behöriga till gymnasiet. Det hade inte varit möjligt utan de skolsatsningar vi gjort på framförallt en bättre elevhälsa och fler behöriga lärare. Vi har idag 1 000 fler lärare i Stockholms stads skolor jämfört med förra valet. Nu vill Moderaterna återigen gå till val på att sänka skatterna – det kommer att drabba skolan hårt.

Oanad talang: spelar fiol

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

– Vi tar ansvar för skolplaneringen i Sjöstaden. Det tidigare styret i Stockholms stadshus ansåg att det var upp till marknaden att lösa skolplatser till barnen. Vi såg hur det gick. Nu finns det en tydlig plan och jag som skolborgarråd ser det som stadens ansvar att hitta en hållbar lösning för varje elev. Än finns det mycket kvar att göra. Men vi har under de senaste fyra åren investerat över fyra gånger mer på att
bygga nya och bygga ut förskolor och skolor. Om vi får mandatet så ska vi se till att fortsätta investera i fler skolplatser. Alla ska kunna gå i en bra förskola eller grundskola nära hemmet.

Fakta:
Född: 1975
Familj: Ja
Bor: Södermalm
Önskad talang: skulle vilja kunna spela orgel
Sociala medier: @olleburell på twitter och @olleburellsthlm på Instagram och på facebook.com/olle.burell

JOAKIM LARSSON (M)

Joakim Larsson (M) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Peter Knutson

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Stockholms stad står inför stora utmaningar när det gäller jobb, trygghet, kunskap och bostadsbyggande. För att kunna möjliggöra alla de nödvändiga satsningarna som behövs för ett hållbart Stockholm så krävs också en ansvarsfull ekonomisk politik. Just nu har vi en situation där staden lånar enorma summor pengar varje månad trots att vi befinner oss i en högkonjunktur, och 2022 riskerar staden närma sig 100 miljarder i skuld.

– Med fortsatt stor bostadsbrist, 600 000 personer i bostadskö och ökande bostadssegregation måste vi få till en nationell bostadspolitisk överenskommelse. Det är bra att det byggs mycket i Stockholm, men enbart nyproduktion räcker inte. Det som krävs för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för alla är helt enkelt reformer som ökar rörligheten inom det befintliga beståndet. Sedan måste vi självklart se till att den som vill göra bostadskarriär i Stockholm ska kunna göra det utan att nödvändigtvis behöva flytta från sin stadsdel. I det avseendet måste det bli möjligt att ombilda till ägarlägenheter inom t ex miljonprogrammet.

Oanad talang: Kan skriva stenografi (men tyvärr inte läsa det jag själv skriver)


Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?

– En röst på Moderaterna är en röst för en ansvarsfull politik där vi både har respekt för skattebetalarnas pengar och ser till att prioritera kärnuppgifter som exempelvis riktade satsningar för att de som står längst från arbetsmarknaden ska få ett jobb, vilket är extra viktigt för integrationen. Dessutom lägger vi stort fokus på att Stockholm ska vara en säker stad, oavsett var i staden man bor ska ens stadsdel kännas trygg och ren.

Fakta:
Född: 1972
Familj: Fru och tre döttrar
Bor: Södermalm
Önskad talang: Dansa salsa
Sociala medier: Samtalar hellre öga mot öga

CECILIA BRINK (M)

Cecilia Brink (M) Intervjuas av Jonny Bothin. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Att alla stockholmare ska ha möjligheten att forma sin egen framtid. Då behöver vi skapa en trygg och modern stad med fokus på tillväxt, men framförallt är en bra skola är det viktigaste steget i en sådan riktning. Vi behöver en likvärdig skola för alla barn, där man själv ska kunna välja inriktning och verksamhet ut ett stort utbud. Elever ska dessutom få det stöd de behöver och bli sedda i skolan. Därför föreslår vi fler diagnostiska test för att följa inlärning och tidigare upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Eftertraktade skolor ska kunna öppna filialer i hela staden så vi får fler och skickliga pedagoger i hela Stockholm.

Oanad talang: Kan Matteuspassionen av J S Bach utantill

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– Moderaterna tror på ett Stockholm för alla, där valfrihet, trygghet och ansvarsfull skattepolitik står i centrum. I vårt Stockholm ska det vara lätt att växa upp, hitta arbete, bostad och bli gammal. Men det ska vara svårt att vara kriminell och stå utanför samhället. Vägen dit går genom fler poliser, fler i arbete och en bättre skola.

Fakta:
Född: 1962
Familj: Bror med familj och Mor
Bor: Hagsätra
Önskad talang: Kunna teckna
Sociala medier: Twitter: @celiabr

ERIK SLOTTNER (KD)

Erik Slottner (KD) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Scharlotte Peppare

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Sund ekonomi, lägre skatt och minskat kommunalt slöseri med mindre av vänstervriden symbolpolitik. En äldreomsorg där det blir lättare att få plats på ett äldreboende där de äldre ges en värdig omsorg med ökad social samvaro. Vi vill också se en generösare biståndsbedömning i hemtjänsten för att minska stressen både för personalen och för de äldre.
– En tryggare stad och bättre integration. Vi vill se en mer närvarande polis, fler ordningsvakter och fler trygghetskameror på brottsutsatta platser. Samtidigt vill vi se ökade sociala insatser och satsningar på familjer i form av sociala insatsgrupper, fältassistenter och ökat föräldrastöd.

Oanad talang: Kan spela nyckelharpa

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– KD förenar ett socialt engagemang med valfrihet, trygghet på gator och torg samt ansvar för stadens ekonomi. Genom att fokusera på kommunens kärnuppgifter såsom tryggheten för barn och äldre har vi samtidigt råd att sänka skatten. KD driver också frågan om mer varierad och finare arkitektur när nya bostadsområden byggs.

Fakta:
Född:1980
Familj:Sambo
Bor:Kungsholmen
Önskad talang:Tala 10 språk obehindrat
Sociala medier:Twitter, Instagram och Facebook, finns både som privatperson och som politiker

KARIN ERNLUND (C)

Karin Ernlund (C) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– Stockholm får inte klyvas. Vi måste bryta segregationen och se till att tryggheten och skolresultaten ökar – i hela Stockholm. Trygga, välskötta och rena parker och grönområden är också en viktig fråga som vi prioriterar. Samtidigt måste Stockholm bli en mer miljövänlig stad och därför vill tillämpa miljösatsningar i allt vi gör – fler gröna höga hus, bredare och mer levande stadsmiljö och innovativa idéer som gör Stockholm både roligare och mer hållbar. Stockholm växer, och vi har många nyanlända stockholmare. Vi tycker därför att Stockholmspolitiker måste prata mer om integration, bostad och arbetstillfällen för våra nya medborgare.

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
– För att vi tror att Stockholm har potential att bli så mycket bättre. Kan vi bygga högre får vi fler bostäder. Underlättar vi för företag att anställa blir det fler lediga jobb. Värnar vi om våra parker blir staden tryggare. Bygger vi bättre cykelbanor får vi en bättre luft i Stockholm. En röst på Centerpartiet innebär också ett slut på skattehöjningar och slöseri med skattebetalarnas pengar på oseriösa och kortsiktiga projekt.

PER OSSMER (SD)

PER OSSMER (SD) Intervjuas av Jonny Bothin – Sjöstadsbladet. FOTO: Pressbild

Vad ser du som de viktigaste frågorna i stockholmspolitiken?
– De viktigaste allmänna frågorna för SD i stockholmpolitiken är:
Bra skolor och förskolor, trygghet i staden, en fungerande bostadsmarknad, en fungerande omsorg, minskat antal nyanlända, översyn av parkeringsregler, sänkt kommunalskatt.

Varför ska en stockholmare och sjöstadsbo lägga sin röst på just ditt parti?
–För Sjöstadsborna speciellt behövs det ett simbad och fler idrottsanläggningar för alla barn och
ungdomar, SD vill bygga österledan.