Sjöstadsbladet kan idag avslöja vad som hänt och sker bakom kulisserna. Tanken var att bygget skulle varit igång. Men fortfarande har inget påbörjats, ja det är inte helt rätt iofs. När vi ringer upp Kent Isaksson (en av delägarna bakom projektet – Kencam AB) så berättar han att arbetet är påbörjat – pappersarbetet. Men det kommer inte påbörjas något bygge under överskådlig tid, tyvärr säger han. Vi frågar om det hänt något, kommer ni inte överens?

-Vi har inte fått något bygglov ännu och jag vågar i nuläget inte svara när det kan bli aktuellt. Men det kommer inte stå någon toppstuga färdig under 2017, i alla fall, säger Kent Isaksson.

Hänt under 2015

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Detaljplaneärendet gäller en toppstuga högst upp på Hammarbybacken. Byggnaden skall innehålla restaurang samt
verksamheter förknippade med alpin tävlings- och träningsverksamhet under vinterhalvåret samt för bredare användning under sommaren.

Bygglov – häng med nu.

Den 17 april 2014 ansökte planbeställaren om ett permanent bygglov. Efter upplysning om att detaljplanen inte medgav permanent bygglov ändrade sökanden ansökan till tidsbegränsat
bygglov i fem år. Efter plan- och bygglagens ändring i juli 2014 ändrades åter ansökan och sökanden sökte tidsbegränsat bygglov i tio år. Stadsbyggnadsnämnden beslöt att inte tillstryka bygglovet
men gav istället planavdelningen i uppdrag att skyndsamt planlägga för att göra det möjligt att permanent placera en toppstuga i backen.

Tidigare artiklar om toppstugan: Det blev ett JA    Restaurang i Hammarbybacken    Det är ägaren bakom Boule & Berså   Allan Larsson f.d Finansminister – skriver för Sjöstadsbladet

Planprocess och tidplan
Detaljplanen avses utföras med standardförfarande. Kontoret bedömer att nästa gång ärendet kommer lyftas till stadsbyggnadsnämnden är vid antagandet av detaljplanen.
Samråd maj 2015
Granskning sep 2015
Antagande november 2015
Laga kraft december 2015
Byggstart januari 2016